Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)
Thema

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) wil de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar maken. In het bereiken van goede ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen met een ongeneeslijke ziekte en/of kwetsbaarheid, verbinden, ondersteunen, begeleiden en gidsen wij onze samenwerkingspartners. Door een soms dienende, soms regisserende houding dragen we bij aan de vereiste voorwaarden voor die palliatieve zorg. Dat alles in het belang van de patiënten en hun naasten. Zodat zij toegang hebben tot de Juiste Zorg, op de Juiste Plaats, op het Juiste Moment, door de Juiste Zorgverleners en met de Juiste Bekostiging. 

Samen passen en meten, wordt de komende jaren de kern van de aanpak van het programma. Het NPPZ II staat voor de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, waarbij palliatieve zorg onderdeel wordt van het reguliere zorgproces. Dit is in lijn met de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 11 april 2024

Programma

Binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) werken we samen met 13 partijen in 6 strategische thema's aan de Transformatie van de palliatieve zorg. Hoe deze thema's zich tot elkaar verhouden, wordt op de pagina Samenhang NPPZ II-thema’s uitgelegd.


Belangrijke documenten

  1. Factsheet NPPZ II (Stand van zaken 31 maart 2024). Naar voorbeeld van de Factsheet van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland
  2. Activiteitenplan 2023 - 2026
  3. Ambities NPPZ II
  4. Introductie NPPZ II
  5. Plan van Aanpak NPPZ II
  6. Herziene Begroting NPPZ II
  7. FAQ
  8. Procedure om te komen tot samenwerking met Consortia en Netwerken Palliatieve Zorg voor de realisatie van het NPPZ II, de data van de NPPZ II commissiebespreking en het Overzicht stand van zaken verzoeken tot samenwerking NPPZ II (6-5-2024).
  9. In de PartnerUpdate NPPZ II houden we onze stakeholders (Netwerkcoördinatoren, Consortia, Stuurgroep NPPZ II-leden, samenwerkingspartners, Vereniging PZNL-leden), PZNL-collega's en iedereen die is geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het NPPZ II of dat nu in de breedte is of op een specifieke activiteit, maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Neem voor algemene vragen over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) contact op via nppzii@pznl.nl

Lees meer over NPPZ II

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 11 april 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.