Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Effectieve communicatie in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal
In de palliatieve fase voer je als zorgverlener regelmatig gesprekken over wat voor de patiënt belangrijk is in deze periode van zijn leven en welke keuzes en beslissingen daarbij horen.
Deskundigheid in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal
Deze animatievideo is in maart 2024 ontwikkeld en geeft een beknopte samenvatting van de essentie Deskundigheid.
Coördinatie en continuïteit (animatie)
Onderwijsmateriaal
Voor een goede kwaliteit van palliatieve zorg, is het van belang om zorg en ondersteuning tussen meerdere zorgverleners in diverse zorgsettingen op elkaar af te stemmen en te coördineren.
Gezamenlijke besluitvorming (animatie)
Onderwijsmateriaal
De animatie Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase is in maart 2024 ontwikkeld. Gezamenlijke besluitvorming is het doorlopende proces dat hoort bij het nemen van belangrijke beslissingen over de best passende zorg.
Palliatieve zorg voor kankerpatiënten met een korte levensverwachting (e-learning)
Onderwijsmateriaal
Deze e-learning staat op zichzelf en geeft uitleg over palliatieve zorg, over PTO en over het voeren van een gesprek over kwaliteit in de laatste levensfase.
Landkaart Rouw
Onderwijsmateriaal
De Landkaart Rouw is bedoeld als hulpmiddel bij gesprekken met mensen die een rouwproces doormaken.
Podcast: Pijn in de laatste levensfase
Onderwijsmateriaal
In deze podcast geven medewerkers van het hospice en gasten samen een inkijkje in hoe pijn een rol speelt in de laatste levensfase.
I-HARP (e-learning)
Onderwijsmateriaal
Hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt de behoeften van patiënten met hartfalen in de palliatieve fase tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. 
Gezamenlijke besluitvorming (workshop)
Onderwijsmateriaal
Powerpointpresentatie en programma voor het geven van de workshop 'Gezamenlijke besluitvorming'. De focus van de workshop ligt op het proces van gezamenlijke besluitvorming, attitude en informatie-uitwisseling. De workshop gezamenlijke besluitvorming is één van de acht workshops.
Evenwichtige zorgverlener (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit drie onderdelen: Introductie evenwichtige zorgverlener, waar sta je?; Burn-out signalen en risicofactoren; Werken aan persoonlijke en teambalans.
Verlies, verdriet en rouw (workshop)
Onderwijsmateriaal
Presentatie en programma voor een workshop gericht op het gesprek met de naasten.
Zorg rondom het einde van het leven (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop die deel uitmaakt van palliatieve zorg (workshops), met daarin onder meer aandacht voor tijdig spreken over het levenseinde, het markeren van de stervensfase, palliatieve sedatie en vocht en voeding.
Complexe omstandigheden (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop in drie onderdelen die als module deel uitmaakt van het b-learningpakket palliatieve zorg, met onder meer de arts-patiëntrelatie, lastige consulten en euthanasie.
Slechtnieuwsgesprek (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit drie onderdelen: voorbereiden slechtnieuwsgesprek, het brengen van slecht nieuws en nabespreken slechtnieuwsgesprek. De workshop maakt als module deel uit van de reeks palliatieve zorg (workshops).
Effectieve communicatie (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop in drie onderdelen: (Actief) Luisteren, Stiltes en Empathie. De workshop maakt als module deel uit van palliatieve zorg (workshops).
Introductie palliatieve zorg (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit vier onderdelen: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, Generalist en specialist, Markering palliatieve fase en Meetinstrumenten in de palliatieve zorg. De workshop maakt als module deel uit van palliatieve zorg (workshops).
Palliatieve zorg (workshops)
Onderwijsmateriaal
De workshop palliatieve zorg zijn bedoeld voor zorgverleners die werken met patiënten in de palliatieve fase en kennis en vaardigheden willen opdoen over de essenties binnen de palliatieve zorg. Er zijn acht workshop waarin aandacht wordt besteed aan: wat is palliatieve zorg, markeren, gezamenlijke besluitvorming, slechtnieuwsgesprek, over- en onderbehandelen, de laatste levensfase, rouwmodellen en over hoe de zorgverlener zichzelf staande houdt.
Slaapproblemen in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien (2023, Pallialine). Het geeft informatie over signalering, diagnostiek en behandeling van slaapproblemen en heeft betrekking op patiënten die in de laatste drie levensmaanden (inclusief de stervensfase) verkeren.
FTO-module Euthanica
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over euthanatica. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners
Onderwijsmateriaal
'Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners' is een boek over palliatieve zorg. Het boek is geschreven door Rob Bruntink en Mariska Overman.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.