Sympal - een dashboard voor hospices
Project

Sympal - een dashboard voor hospices

  • Betrokken organisaties Stichting PZNL, IKNL, UMC Utrecht (Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht), Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Madenco eZorg
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2024

Via het project Sympal werken we aan een dashboard voor het bij elkaar brengen van gegevens die standaard worden vastgelegd binnen hospices. Het doel is om hiervan te leren en om de zorg voor patiënten te verbeteren. 

Dit project is onderdeel van het NPPZ II en is een samenwerking tussen Stichting PZNL, IKNL, UMC Utrecht (Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht), Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Madenco eZorg.  

Doel van het Sympal dashboard

Op het Sympal dashboard brengen we routine zorgregistratiegegevens van hospices samen en koppelen deze terug naar de deelnemende hospices.  

Hierbij leggen we de focus op registratie van symptoomlast (via het USD-4D1​) en waarden, wensen en behoeften van patiënten op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Zorgverleners registreren deze gegevens, zodat zij op patiëntniveau meer inzicht hebben in het (on)welbevinden van de patiënt. Dezelfde registraties gebruiken we ook voor het dashboard. 

Door het teruggeven van deze inzichten op het Sympal dashboard, kunnen we:  

  • De mate van passende zorg verbeteren en van elkaar leren (benchmarking).  
  • De toegevoegde waarde van hospicezorg aantonen.  

Door deelname aan Sympal levert u ook een waardevolle bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. 

Historie

Voorbeelden uit het dashboard

Hieronder staan een aantal voorbeelden van informatie die hospices uit het dashboard kunnen halen. 

Voorbeeld 1: Gemiddelde scores USD-4D

Onderstaande grafiek laat de gemiddelde scores van de USD-4D metingen zien. Dit betreft alle USD-4D metingen, dus ingevuld door patiënten, naasten en zorgverleners. 

Voorbeeld 2: Scores USD-4D - patiënt vs zorgverlener

Onderstaande grafiek laat zien dat er symptomen zijn die door de patiënt duidelijk als meer belastend worden ervaren dan de zorgverlener inschat (bovenste deel) en andersom (onderste deel).

Voorbeeld 3: Mate van beschrijven welbevinden op 4 dimensies in zorgplan

Onderstaande grafiek laat zien dat in het zorgplan het zorgverlenersperspectief vaker beschreven wordt dan hetpatiëntenperspectief.

Denk bij het zorgverlenersperspectief op de psychische dimensie aan risico op delier.Voorbeelden van het patiëntenperspectief op psychisch niveau zijn 'zoveel mogelijk de natuur beleven', 'het raam open in de vroege ochtend'.

Voorbeeld 4: Mate van beschrijven welbevinden op 4 dimensies eerste versus laatste zorgplan

Onderstaande grafiek laat zien in welke mate er in het eerste en laatste zorgplan iets over welbevinden rondom de 4 dimensies is beschreven.

Er wordt vaker gerapporteerd over het fysiek welbevinden dan over het spiritueel welbevinden. Deze verhouding verandert niet gedurende de opname.

Meer informatie en aanmelden

Wil jij ook gebruik maken van het Sympal dashboard, heb je vragen en/of wil je meer informatie? Mail ons: info@nppzii.nl.

Links

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.