Herziene richtlijn Koorts in de palliatieve fase gepubliceerd 
Nieuws4 juni 2024
Nieuws

Herziene richtlijn Koorts in de palliatieve fase gepubliceerd 

Nieuws 4 juni 2024

De herziene multidisciplinaire richtlijn koorts in de palliatieve fase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor met name internist-oncologen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 

Deze herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis de meest recente wetenschappelijke inzichten en de expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten, waarbij de voor- en nadelen van de verschillende opties zorgvuldig zijn afgewogen. Hierdoor sluit de richtlijn beter aan en biedt het een antwoord op knelpunten in de praktijk. Stichting PZNL is als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken.  

Belangrijke aandachtspunten in de richtlijn voor koorts  

In de herziene evidence-based richtlijn koorts in de palliatieve fase wordt ingegaan op diagnostiek, onder meer hoe onderscheid gemaakt kan worden tussen koorts door een infectie of tumorkoorts, behandeling van de oorzaak, niet-medicamenteuze behandelopties en medicamenteuze behandelopties. De belangrijkste aanbevelingen zijn:   

  • Overweeg een proefbehandeling met naproxen om onderscheid te maken tussen tumorkoorts en koorts op basis van een infectie.
  • Pas koelen alleen toe bij hyperthermie bij een maligne neuroleptica/serotonerg syndroom 
  • Indien medicamenteuze behandeling wordt overwogen is NSAID (naproxen) de eerste keus.  

Belangrijkste wijzigingen   

De richtlijn is op een aantal punten vernieuwd ten opzichte van de oude richtlijn: 

  • De richtlijn is evidence-based. 
  • Er is een module over voorlichting toegevoegd. 
  • Een proefbehandeling met naproxen wordt aangeraden om onderscheid te maken tussen tumorkoorts en koorts op basis van een infectie. 
  • Koelen wordt alleen toegepast bij hyperthermie bij een maligne neuroleptica/serotonerg syndroom. 
  • Medicamenteuze behandeling van koorts wordt aanbevolen om te overwegen bij patiënten in de palliatieve fase als behandeling van de oorzaak niet gewenst, niet mogelijk of niet effectief is, en als de koorts gepaard gaat met klachten, zoals malaise, zweten, hoofdpijn, gewrichtspijn en/of spierpijn. Een NSAID (naproxen) wordt als eerste keus aanbevolen en paracetamol als tweede keus.  

Richtlijnen  

Wat is voor patiënten in de palliatieve fase belangrijk? Wat maakt kwaliteit van leven? Dit zijn belangrijke vragen om tijdig met de patiënt te bespreken. Daarnaast informeert de patiënt over de verschillende keuzemogelijkheden, consequenties, onzekerheden en verantwoordelijkheid. Want, je wil de best mogelijke zorg leveren. Richtlijnen kunnen hierbij helpen.  

Meer informatie  

De nieuwe richtlijn staat op Pallialine. In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is een samenvatting van de richtlijn te vinden, net als in de webshop van PZNL.  Patiëntinformatie over dit onderwerp is te vinden op Overpalliatievezorg.  

Laatst geactualiseerd: 4 juni 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.