Redactie


Frank van den Berg – Hoofdredacteur
Huisarts, sinds 01-01-2017 niet praktiserend. Kaderarts palliatieve zorg.

 

 

 


         Bert Ummelen- Hoofdredacteur

Publicist met bijzondere belangstelling voor complexe ouderenzorg

 

 

 


Coen Albers – Redacteur kunst
Huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg.

 

 

 


Marjan van Dijk – Redacteur
Internist hemato-oncoloog, SCEN-arts, kaderarts en consulent Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.


Carmen Houben – Redacteur
Wetenschappelijk onderzoeker en medisch psycholoog Ciro

 

 

 


Liesbeth Kooiman – Redacteur
Waarnemend huisarts. Lid werkgroep deskundigheidsbevordering palliatieve zorg.

 

 

 


José Krijnen- Redacteur
Geestelijk verzorger, kunstenares en student Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek

 

 

 

 


Carlo Leget – Redacteur
Hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Bijzonder hoogleraar Ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg, vanuit de Associatie Hospice Zorg Nederland.

 

 


Patricia van Marion-Slootmans – Eindredacteur
Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland. Maatschappelijk werker, niet praktiserend.

 

 

 


Marjan Oortman – Redacteur
Huisarts, medisch adviseur hospice, SCEN-arts. Kaderarts en consulent Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland. Redacteur.

 

 

 


 

Ingrid Pladdet – Redacteur
Specialist ouderengeneeskunde. Kaderarts en consulent Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.

 

 

 


Petra Schot – Redacteur
Wijkverpleegkundige thuiszorgtechnologie, consulent Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.

 

 

 


Jaap Schuurmans- Redacteur

Huisarts te Groesbeek

 

 

 


Marijke Speelman-Verburgh – Redacteur
Huisarts, medisch adviseur hospice, consulent Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.