Webinar 13 juni: De rol van het sociaal domein bij kinderpalliatieve zorg
Nieuws7 mei 2024
Nieuws

Webinar 13 juni: De rol van het sociaal domein bij kinderpalliatieve zorg

Nieuws 7 mei 2024

Palliatieve zorg bij kinderen: hoort dat in het sociaal domein thuis? 

Jaarlijks hebben tussen de 5..000 en 7.000 kinderen behoefte aan kinderpalliatieve zorg vanwege een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening. Deze gezinnen komen allemaal in aanraking met het ons zorgsysteem en hebben in meer of mindere mate te maken met hun lokale gemeente, die verantwoordelijk is voor het sociaal domein. Wat is de rol en de taak van het sociaal domein? Waar liggen de knelpunten én de mogelijkheden? 

Veel gemeenten gaan er in eerste instantie van uit dat de volledige verantwoordelijkheid voor de organisatie en financiering van zorg en ondersteuning bij de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) ligt. Door de versnippering van de gemeentelijke zorginfrastructuur en het gebrek aan samenhang met andere wetgevende kaders, leidt dit tot veel frustratie en onbegrip bij ouders en kennisvraagstukken bij gemeenten. 

De versnippering ontstaat doordat de zorg die ouders nodig hebben in het kader van de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lokaal worden georganiseerd. Vaak wordt aangenomen dat deze zorg tijdelijk is en gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. 

Het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb) aan ouders die de zorg voor hun kinderen zelf uitvoeren, verloopt vaak stroef. De pilot ‘Domein Overstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg’ brengt dit duidelijk aan het licht. 

afbeelding

Dit webinar richt zich op professionals in het sociaal domein en de zorg, zoals Jeugdwetmedewerkers, wijkteammedewerkers, Wmo-consulenten, cliëntondersteuners en beleidsadviseurs bij gemeenten, evenals (kinder)artsen, kinder- en wijkverpleegkundigen, (kinder)thuiszorgmedewerkers, palliatief verpleegkundigen en huisartsen. Zij bieden ondersteuning aan kinderen in de palliatieve fase en hun naasten in thuissituaties. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Programma 

Tijdens dit webinar verzorgen Leandra Beeloo en Bianca den Outer en een ervaringsdeskundige ouder een presentatie over kinderpalliatieve zorg. Je ontdekt hoe de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Indicatieteams Domein Overstijgend Indiceren (DOI) zijn georganiseerd. Daarnaast gaan we in op de rol van het sociaal domein bij kinderpalliatieve zorg en de uitdagingen bij de overgang van jongeren van 18- naar 18+. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. 

Wat steek ik ervan op? 

Tijdens dit webinar krijg je inzicht in de mogelijkheden die het sociaal domein kan bieden binnen de kinderpalliatieve zorg. Daarnaast bieden we helderheid over waar je informatie kunt vinden en wie je kunt raadplegen wanneer je binnen jouw gemeente te maken hebt met een casus rondom kinderpalliatieve zorg. 

Sprekers 

Leandra Beeloo

Leandra Beeloo is coördinator van de indicatieteams Domein Overstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg en werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.  

 

 

Bianca den OuterBianca den Outer is adviseur Sociaal Domein en oprichter en eigenaar van Lorenz, een expertbureau dat gemeenten en zorgorganisaties ondersteunt op het gebied van sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en het organiseren van samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein. 

Waar en wanneer? 

De webinar wordt gehouden donderdagmiddag 13 juni van 14.30 – 16.00 uur, online via 1Sociaal Domein. 

Kosten 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden

Ga naar het channel Palliatieve benadering op 1SociaalDomein. Klik dan op de gele knop ‘Ik ben erbij’! 

Heb je al een account? Log dan in. Heb je nog geen account? Registreer je dan gratis! 
Je ontvangt de Zoom-link 48 uur voor de videosessie in je mailbox (kijk ook even in je spam-box). 
 
Het webinar De rol van het sociaal domein bij kinderpalliatieve zorg is een samenwerking van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Agora en NPPZ II/Stichting PZNL.

Laatst geactualiseerd: 7 mei 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.