Het langdurig rouwproces van mantelzorgers tijdens en na de zorg in de laatste levensfase

Samenvatting Een prospectief en langdurig onderzoek. Informele zorgverleners zijn een integraal onderdeel van de zorg in de laatste levensfase. Mantelzorgers of naasten beschrijven hun conditie zowel fysiek als emotioneel als uitgeput. Daarnaast kan men minder of nauwelijks deelnemen aan het sociale leven of recreatie. Ook kan de voorbereiding op het sterven van de patiënt moeilijkheden […]

Opinie: Doen we altijd goed door dood te maken?

De stoel van de dokter Op 6 januari 2017 lees ik in de Volkskrant: “Tot nu toe zijn ‘slechts’ drie gevallen bekend van euthanasie bij diep dementerenden”. Een jaar later, in 2018, stelt de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie in haar jaarverslag dat het bij patiënten met vergevorderde dementie om een “relatief zeer beperkt aantal van de […]

Existentieel lijden en palliatieve sedatie?

Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van existentieel lijden. De schrijvers onderzochten diverse beschrijvingen van dit begrip en komen uiteindelijk op ‘lijden dat ontstaat wanneer de zin van het leven verloren is gegaan’. Palliatieve sedatie wordt duidelijk omschreven in de KNMG richtlijn met die titel. Kern van de indicatie voor continue sedatie is: Refractair symptoom […]