Innerlijke tijd en innerlijke ruimte

Inleiding: Het centrum van het diamantmodel van Carlo Leget wordt gevormd door de “innerlijke ruimte”. In de theoretische natuurkunde bestaat er, naast de drie zichtbare dimensies, een vierde ruimtelijke dimensie. Die is onlosmakelijk verbonden met tijd. Ook innerlijke ruimte en innerlijke tijd staan niet los van elkaar. Innerlijke tijd is de ‘tijd’ die je nodig […]

Bartholomeus van der Helst:  Sterfbed van een kind (ca.1645)

De schilder Bartholomeus van der Helst (1613-1670), een tijdgenoot en concurrent van Rembrandt, was een van de bekendste Nederlandse schilders van de Gouden Eeuw. In Haarlem geboren als zoon van een herbergier, verhuisde hij op zijn 23ste naar Amsterdam. Hij leerde het vak van Nicolaas Eleasz. Pickenoy, een destijds gerenommeerd schilder. Van der Helst ontwikkelde […]

Henry Wallis: De dood van Chatterton (1856)

Henry Wallis (1830-1916) was een Britse schilder, schrijver en kunstverzamelaar. Hij was de stiefzoon van een befaamd Londens architect. Op zijn achttiende werd hij al toegelaten tot de Royal Academy.