Ongodsdienstig gelovig. Spirituele behoeften en de communicatie over de dood in pediatrische palliatieve zorg

Samenvatting Spiritualiteit is een fundamenteel onderdeel van de menselijke ervaring. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen gelovigen, mensen die verbonden zijn aan een religie, en atheïsten, mensen die zich buiten de structuren van het georganiseerde geloof positioneren. De auteurs wijzen erop dat geloven of religieus bewustzijn niet een dichotome categorie is van wel of […]

De lezende Maria Magdalena (1445) 

  De lezende Maria Magdalena (1445)  toegeschreven aan Rogier van der Weyden Rogier van der Weyden behoorde tot de Vlaamse Primitieven. Geboren in 1399 in Doornik als zoon van een messenslijper, werd hij opgeleid tot schilder door Robert Campin. Altijd wat in de schaduw van de veel bekendere Hans Memling en Jan van Eyck, heeft […]

Krachtbronnen, een virtueuze cirkel en een propeller

Samenvatting Inleiding: Patiënten in de palliatieve fase zouden veel baat kunnen hebben bij het ontsluiten van hun existentiële of spirituele krachtbronnen. Er was nog geen (literatuur-) onderzoek dat op een rij zet welke verschillende aanpakken patiënten en zorgverleners hiervoor hanteren. Dit onderzoek: De onderzoekers stelden zich de volgende vraag: Wat is bekend in de literatuur […]