Krachtbronnen, een virtueuze cirkel en een propeller

Samenvatting Inleiding: Patiënten in de palliatieve fase zouden veel baat kunnen hebben bij het ontsluiten van hun existentiële of spirituele krachtbronnen. Er was nog geen (literatuur-) onderzoek dat op een rij zet welke verschillende aanpakken patiënten en zorgverleners hiervoor hanteren. Dit onderzoek: De onderzoekers stelden zich de volgende vraag: Wat is bekend in de literatuur […]

Column: Het taboe op een koppelbed?

“Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn of niet meer bij elkaar kunnen wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Een koppelbed vormt de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn”.  

Het langdurig rouwproces van mantelzorgers tijdens en na de zorg in de laatste levensfase

Samenvatting Een prospectief en langdurig onderzoek. Informele zorgverleners zijn een integraal onderdeel van de zorg in de laatste levensfase. Mantelzorgers of naasten beschrijven hun conditie zowel fysiek als emotioneel als uitgeput. Daarnaast kan men minder of nauwelijks deelnemen aan het sociale leven of recreatie. Ook kan de voorbereiding op het sterven van de patiënt moeilijkheden […]