Spirituele zorg tijdens palliatieve zorg is breder dan enkel religie

Samenvatting Aanleiding Veel mensen in de terminale fase ervaren angst in het licht van het komende einde. Bestaand onderzoek suggereert dat religie een positief effect heeft in het omgaan met deze existentiële angst. Opvallend is dat dergelijk onderzoek is uitgevoerd in landen zoals Noord-Amerika of Zuid Azië, waar de populatie zichzelf als religieus beschouwt. Om […]

Christiaan Julius Lodewijck Portman The death of Willem Barents, 20 June 1597 (1836)

Christiaan Julius Lodewijck Portman is een in de vergetelheid geraakte negentiende eeuwse schilder. Hij werd in 1799 in Amsterdam geboren als zoon van een graveur en werd opgevoed door zijn in de Franse tijd naar Darmstadt uitgeweken Duitse grootvader. Hij werd opgeleid tot schilder en werkte in Duitsland, Parijs, Brussel en Londen. De eerste daguerrotype-uitrusting […]

Ongodsdienstig gelovig. Spirituele behoeften en de communicatie over de dood in pediatrische palliatieve zorg

Samenvatting Spiritualiteit is een fundamenteel onderdeel van de menselijke ervaring. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen gelovigen, mensen die verbonden zijn aan een religie, en atheïsten, mensen die zich buiten de structuren van het georganiseerde geloof positioneren. De auteurs wijzen erop dat geloven of religieus bewustzijn niet een dichotome categorie is van wel of […]