Religie en spiritualiteit: bespreekbaar voor artsen? Wat helpt daarbij, en wat niet?

Patiënten waarderen het als de dokter over spiritualiteit met hen spreekt. Natuurlijk is een groot debat gaande wat spiritualiteit in de gezondheidszorg precies is. Elementen die in alle voorgestelde definities voorkomen zijn: “spiritualiteit is uniek voor ieder mens”, “het gaat verder dan religieuze overtuigingen”, “spiritualiteit omvat verbinding” en “zingeving”.