Wat zijn de krachtbronnen van waaruit zingeving gevoed wordt?

In de ondersteuning van zingeving of spiritualiteit in de palliatieve zorg wordt vaak vertrokken vanuit behoeften of problemen. Er zijn dan ook verschillende instrumenten ontwikkeld om op te sporen of mensen behoefte aan steun hebben op dit terrein. Maar wat zijn eigenlijk de bronnen van waaruit mensen leven, geïnspireerd blijven en het volhouden als ze […]

Hoe de computer ongeneeslijk zieke kankerpatiënten kan helpen om beslissingen over medische interventies te nemen

Samenvatting Voor velen geldt, hoe meer men begrijpt van voor- en nadelen van levensreddende behandelingen ten tijde van het levenseinde, des te minder is men geneigd om voor intensieve therapieën te kiezen. Maar, niet expliciet uitgesproken, voorzien medische professionals vaker in meer intensieve behandeling. Een RCT met enerzijds een educatieve beslishulp (MYWK= Making Your Wishes […]

Spirituele pijn en kwaliteit van leven hangen met elkaar samen

Samenvatting Het verbeteren van de  kwaliteit van leven (Quality of Life, QoL) is een van de belangrijkste doelen van palliatieve zorg bij patiënten met gevorderde kanker. Daarbij is er altijd aandacht voor somatische, psychosociale en spirituele (existentiële) aspecten van het leven. Uit eerder onderzoek is bekend dat patiënten met gevorderde kanker spirituele nood ervaren en […]