Charles de Groux: L’Ivrogne (1853)

Charles de Groux (1825-1870) is geboren in een dorp in Noord Frankrijk als zevende van tien kinderen. Zijn vader was fabrikant van linten. In 1833 verhuisde hij met zijn ouders naar Brussel. Hij is zijn hele leven in België blijven wonen maar altijd Fransman gebleven. Hij is opgeleid aan de Academie voor Schone Kunsten in […]

Autonomie van terminaal zieke patiënten: waar gaat het om?

De gangbare opvattingen over autonomie, het vermogen om verstandige en onafhankelijke keuzes te kunnen maken, zijn misschien niet van toepassing voor patiënten in de palliatieve fase van hun leven. Twee experts in palliatieve zorg aan de universiteit van Praag onderzochten wat voor autonomie nodig is om zin te geven aan de laatste fase van het […]