Trombose behandelen zonder prikken

Samenvatting Inleiding Veel patiënten met kanker krijgen in hun laatste levensmaanden een diepe veneuze of longembolie. De verdenking op veneuze trombose moet altijd hoog zijn. Om vele redenen is de behandeling met cumarines bij patiënten met kanker inferieur aan de behandeling met laag moleculaire heparine (LMWH).

Fenytoïne: honderdjarige met toekomst                                                        

Samenvatting Neuropathische pijn (zenuwpijn) wordt gekenmerkt door een brandend gevoel, tintelingen, prikken, een gevoel van pijnlijke koude of elektrische schokken, jeuk, hyperalgesie (hevige pijn door een prikkel die normaal slechts lichte pijn veroorzaakt) en allodynie (pijn door een prikkel die normaal geen pijn veroorzaakt).