Pijn en ruggenmerg

Samenvatting Inleiding: Als men bij gezonde mensen eerst moedwillig continue pijn veroorzaakt en tijdens deze continue pijn een acute pijnprikkel toedient, dan blijkt de pijnbeleving van de acute pijnprikkel minder te zijn dan zonder de continue pijn. Dit noemt men conditionering: pijn inhibeert pijn. Dit fenomeen werd in 1979 reeds beschreven en wordt conditioned pain […]

Column: Onrust

Het gebeurt tijdens zo’n dienst die vol is. Ik word rondgereden door een chauffeur en we leggen kilometers af om de zieken te bezoeken. De lijst van visites groeit gestaag. Striemende regen tegen de ramen van de auto, terwijl we voorzichtig over dijken en landwegen rijden. Felle korte buien worden afgewisseld door een plots staken, […]

Ascitesdrainage thuis: Doen!

Samenvatting Ascites bij een patient in de thuissituatie komt geregeld voor, meestal veroorzaakt door een maligniteit, soms ten gevolge van een benigne oorzaak. Naast chemotherapie en diuretica kan ascitespunctie, eventueel herhaaldelijk, nodig zijn. Thuis puncteren bespaart de patient een gang naar het ziekenhuis en is in geval van een maligne oorzaak veilig. Alleen bij laten […]