Is sprakeloos ook zonder stem?

Het Locked-In Syndroom (LIS) is een uiterst zeldzaam ziektebeeld. Er is sprake van een verstoring van de motorische banen in de ventrale hersenstam (bij 60% t.g.v. een CVA). Klinische kenmerken zijn een quadriplegie of -parese, afonie, openstaande ogen, een grotendeels bewaard cognitief functioneren en een vermogen te communiceren via verticale of laterale oogbewegingen of knipperen […]