Vergevorderd hartfalen

Inleiding In de Verenigde Staten leven ongeveer 600.000 patiënten met gevorderd hartfalen. Velen daarvan ontvangen beperkte kwaliteit van zorg aan het levenseinde. Deze patiënten ervaren een hoge mate van symptoomlast die veelal wordt onderbehandeld. Ze worden vaak opgenomen op de IC en overlijden daar vaker. Er is weinig bekend over de kwaliteit van levenseindezorg die […]

Retrospectief: het effect van radiotherapie bij patiënten met een bloedende maagtumor

Inleiding Het adenocarcinoom van de maag kent wereldwijd een jaarlijkse incidentie van 900.000 en een mortaliteit van 700.000. Bij patiënten met een gevorderd stadium van maagkanker wordt de kwaliteit van leven vooral beïnvloed door obstructie, pijn en bloedingen. Bloedingen kunnen dodelijk zijn. Bloedtransfusies zijn vaak nodig. De tumor wordt soms bestraald om het bloeden tegen […]