Pericarditis carcinomatosa: toch niet zó zeldzaam

Pericarditis carcinomatosa (PC) treedt op bij 10% van de patiënten met kanker en hangt samen met een slechte prognose. PC komt vooral voor bij longkanker, maar ook bij borstkanker en hematologische maligniteiten. Er is weinig bekend over de betekenis van klinische, histologische en echografische kenmerken en over de beste behandeling van PC.

Het palliatieve traject van COVID-19 patiënten nu en vorig jaar.

In deze Schotse retrospectieve studie wordt een groep patiënten met bewezen COVID-19, opgenomen in de maand april van dit jaar op een aantal palliatieve zorg afdelingen van ziekenhuizen vergeleken met de opgenomen patiënten van diezelfde maand in 2019. Het gaat om 186 (=43,6% van het totaal van 427) COVID-19 patiënten , vergeleken met totaal 437 […]

Nog steeds: Antipsychoticum is NIET eerste keus bij delier

Bekend is dat delier bij patiënten in de palliatieve fase in de helft van de gevallen genezen kan door de oorzaak weg te nemen. Diverse prospectieve studies onder deze groep lieten een negatief effect zien van toepassing van haloperidol ten opzichte van placebo.