Een systematische review over delier: vaker dan we denken

Samenvatting Inleiding: Delier is een vaak gemist maar veel veelvoorkomend toestandsbeeld in de palliatieve zorg. Een acuut begin, wisselende bewustzijnsdaling en verward denken horen daarbij. Delier zorgt voor veel onrust, niet alleen bij de patiënt, ook bij de familie en de zorg eromheen. Delier leidt regelmatig tot opnames (Die tot onrust leiden, wat weer niet  […]

Ook vaak diepe veneuze trombose zonder kanker!

Samenvatting Op gewone ziekenhuisafdelingen heeft zo’n 2 procent van de patiënten zonder levensbedreigende aandoening veneuze tromboembolie. Dit komt onder ernstig zieken voor bij ongeveer 8%. Asymptomatische diepe veneuze trombose (DVT) komt bij opname in een ziekenhuis voor bij 5,5% van de volwassenen en bij bijna 18% van de patiënten ouder dan 80 jaar. Bij patiënten […]

Pijn en ruggenmerg

Samenvatting Inleiding: Als men bij gezonde mensen eerst moedwillig continue pijn veroorzaakt en tijdens deze continue pijn een acute pijnprikkel toedient, dan blijkt de pijnbeleving van de acute pijnprikkel minder te zijn dan zonder de continue pijn. Dit noemt men conditionering: pijn inhibeert pijn. Dit fenomeen werd in 1979 reeds beschreven en wordt conditioned pain […]