Hoe gaat het met onze ouderen tijdens chemotherapie?

Samenvatting Inleiding Deze studie is opgezet om te kijken welke factoren bij oudere mensen een rol spelen in functieverlies tijdens chemotherapie. Patiënten en methode Er werden 1343 patiënten geïncludeerd van > 65 jaar oud die chemotherapie ondergingen voor borst, maag-darm, gynaecologische of longkankers. Zij hadden in de afgelopen 4 weken al chemotherapie gehad, en nog […]

Denk eens aan intrathecale pijnbestrijding

Samenvatting Intrathecale pijnbestrijding wordt algemeen aanbevolen bij pijn ten gevolge van kanker. Deze toedieningsvorm wordt echter weinig toegepast. Het is ook complex en invasief voor een patient in de palliatieve fase, maar wel vaak effectief. De kennis over optimale ligging van de cathetertip,  verspreiding van vloeistoffen in de liquor, toe te dienen volumes, concentraties, inloopsnelheden […]

Mucinen: van belang bij mucositis door chemo- en radiotherapie

Samenvatting   Inleiding Mucositis van het maagdarmkanaal is een frequent voorkomende en vaak ernstige  bijwerking van chemo- en radiotherapie. Eerder bleek reeds een verband tussen mucositis en secretie en expressie van mucinen te bestaan. Mucinen zijn de belangrijkste moleculen in mucus (slijm). Het zijn glycoproteïnen. Er zijn twee soorten mucinen: secretoire (gel-vormende) en transmembraneuze mucinen. […]