Column: Het taboe op een koppelbed?

“Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn of niet meer bij elkaar kunnen wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Een koppelbed vormt de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn”.  

Het langdurig rouwproces van mantelzorgers tijdens en na de zorg in de laatste levensfase

Samenvatting Een prospectief en langdurig onderzoek. Informele zorgverleners zijn een integraal onderdeel van de zorg in de laatste levensfase. Mantelzorgers of naasten beschrijven hun conditie zowel fysiek als emotioneel als uitgeput. Daarnaast kan men minder of nauwelijks deelnemen aan het sociale leven of recreatie. Ook kan de voorbereiding op het sterven van de patiënt moeilijkheden […]

Column: Wat ritselt in het struikgewas?

Frappant vond ik het als kind dat een dokter ten prooi kan vallen aan een ziekte waar hij anderen voor behandelt. Als de dokter al niet eens aan dat lot ontsnapt, dan ziet het er voor de rest van ons toch wel heel bedenkelijk uit.