Behoud van waardigheid in de palliatieve fase: evaluatie van een training voor thuiszorgverpleegkundigen

Samenvatting Inleiding Waardigheid, in het Engels gedefinieerd als “dignity” is een sleutelbegrip in palliatieve zorg. In de laatste levensfase zijn patiënten vooral bang voor het verlies van hun waardigheid, meer dan iets anders. Verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg hebben kennis en kunde nodig om de behoeften te vervullen van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. […]

Communiceren kun je leren!

Samenvatting Kwalitatief goede zorg is inherent verbonden aan goede en effectieve communicatie tussen zorgverleners van welke discipline dan ook. Net en bijna afgestudeerde zorgprofessionals rapporteren echter dat zij onvoldoende communicatieve vaardigheden hebben geleerd voor gesprekken met patiënten en naasten in de laatste levensfase. Met behulp van simulatiepatiënten en -situaties werden derdejaars studenten geneeskunde, verpleegkunde en […]

Column: Onrust

Het gebeurt tijdens zo’n dienst die vol is. Ik word rondgereden door een chauffeur en we leggen kilometers af om de zieken te bezoeken. De lijst van visites groeit gestaag. Striemende regen tegen de ramen van de auto, terwijl we voorzichtig over dijken en landwegen rijden. Felle korte buien worden afgewisseld door een plots staken, […]