Naar een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?

Samenvatting Vergelijkend onderzoek naar specialistische palliatieve zorg voor ouderen. Ongeneeslijk zieke ouderen zouden toegang moeten hebben tot specialistische palliatieve zorg. Doel van het onderzoek is het identificeren van verwijzingscriteria voor palliatieve zorg, wie deze verleent op welke wijze en hoe vaak. Bovendien is er een gebrek aan inzicht in de wijze van rapporteren van de […]

Samenleven is medeleven: een sociologische kijk op palliatieve zorg

Samenvatting Alle academici hebben hun eigen “bias”. De bias van palliatief werkende zorgverleners is dat ze zelf veel voldoening halen uit de een-op-een-contacten met patiënten. Stervende mensen brengen echter maar 5% van hun tijd door bij professionals. De overige 95% zijn ze alleen of met hun naasten, thuis of ergens anders in de maatschappij. Ernstige […]

Een systematische review over delier: vaker dan we denken

Samenvatting Inleiding: Delier is een vaak gemist maar veel veelvoorkomend toestandsbeeld in de palliatieve zorg. Een acuut begin, wisselende bewustzijnsdaling en verward denken horen daarbij. Delier zorgt voor veel onrust, niet alleen bij de patiënt, ook bij de familie en de zorg eromheen. Delier leidt regelmatig tot opnames (Die tot onrust leiden, wat weer niet  […]