Een systematische review over delier: vaker dan we denken

Samenvatting Inleiding: Delier is een vaak gemist maar veel veelvoorkomend toestandsbeeld in de palliatieve zorg. Een acuut begin, wisselende bewustzijnsdaling en verward denken horen daarbij. Delier zorgt voor veel onrust, niet alleen bij de patiënt, ook bij de familie en de zorg eromheen. Delier leidt regelmatig tot opnames (Die tot onrust leiden, wat weer niet  […]

Behoud van waardigheid in de palliatieve fase: evaluatie van een training voor thuiszorgverpleegkundigen

Samenvatting Inleiding Waardigheid, in het Engels gedefinieerd als “dignity” is een sleutelbegrip in palliatieve zorg. In de laatste levensfase zijn patiënten vooral bang voor het verlies van hun waardigheid, meer dan iets anders. Verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg hebben kennis en kunde nodig om de behoeften te vervullen van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. […]

Communiceren kun je leren!

Samenvatting Kwalitatief goede zorg is inherent verbonden aan goede en effectieve communicatie tussen zorgverleners van welke discipline dan ook. Net en bijna afgestudeerde zorgprofessionals rapporteren echter dat zij onvoldoende communicatieve vaardigheden hebben geleerd voor gesprekken met patiënten en naasten in de laatste levensfase. Met behulp van simulatiepatiënten en -situaties werden derdejaars studenten geneeskunde, verpleegkunde en […]