Het leren van empathie door visuele kunst en rollenspel: een innovatieve pedagogische aanpak voor palliatieve zorgverleners

Samenvatting Uit diverse onderzoeken blijkt een zorgprofessional met empathie betere resultaten met patiënten te behalen en zelf meer professionele bevrediging te vinden. Binnen het onderwijs voor zorgprofessionals wordt echter te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Adequate afstemming op de zorgvraag van de stervende patiënten en hun familie wordt hierdoor bemoeilijkt. Aangezien […]

Specifieke uitdagingen voor zorg rondom levenseinde bij mensen met hematologische maligniteiten

Samenvatting Vergeleken met mensen met solide tumoren, blijken mensen met gevorderde hematologische maligniteiten minder toegang te hebben tot palliatieve zorg, ondanks een grote fysieke en psychosociale ziektelast en hoge mortaliteit. Behandelingen met daardoor klinische verslechtering van de patient zijn niet altijd goed te onderscheiden van voortschrijdende ziekte. Ook kunnen heel zieke mensen soms onverwacht verbeteren […]