Specifieke uitdagingen voor zorg rondom levenseinde bij mensen met hematologische maligniteiten

Samenvatting Vergeleken met mensen met solide tumoren, blijken mensen met gevorderde hematologische maligniteiten minder toegang te hebben tot palliatieve zorg, ondanks een grote fysieke en psychosociale ziektelast en hoge mortaliteit. Behandelingen met daardoor klinische verslechtering van de patient zijn niet altijd goed te onderscheiden van voortschrijdende ziekte. Ook kunnen heel zieke mensen soms onverwacht verbeteren […]

Naar een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?

Samenvatting Vergelijkend onderzoek naar specialistische palliatieve zorg voor ouderen. Ongeneeslijk zieke ouderen zouden toegang moeten hebben tot specialistische palliatieve zorg. Doel van het onderzoek is het identificeren van verwijzingscriteria voor palliatieve zorg, wie deze verleent op welke wijze en hoe vaak. Bovendien is er een gebrek aan inzicht in de wijze van rapporteren van de […]

Samenleven is medeleven: een sociologische kijk op palliatieve zorg

Samenvatting Alle academici hebben hun eigen “bias”. De bias van palliatief werkende zorgverleners is dat ze zelf veel voldoening halen uit de een-op-een-contacten met patiënten. Stervende mensen brengen echter maar 5% van hun tijd door bij professionals. De overige 95% zijn ze alleen of met hun naasten, thuis of ergens anders in de maatschappij. Ernstige […]