Reutelen: geruststellende aanzegger des doods of reden tot medisch ingrijpen?

Samenvatting Met een prevalentie van 92% is reutelen meer aan- dan afwezig in de stervensfase. De ene benadering is geruststelling van naasten dat de betrokkene er geen hinder van ondervindt bij een verlaagd bewustzijn. Het vraagt een goede communicatie, betrokkenheid en geruststelling. Het reutelen is een teken van de naderende dood en afscheid van een […]

Hoe de computer ongeneeslijk zieke kankerpatiënten kan helpen om beslissingen over medische interventies te nemen

Samenvatting Voor velen geldt, hoe meer men begrijpt van voor- en nadelen van levensreddende behandelingen ten tijde van het levenseinde, des te minder is men geneigd om voor intensieve therapieën te kiezen. Maar, niet expliciet uitgesproken, voorzien medische professionals vaker in meer intensieve behandeling. Een RCT met enerzijds een educatieve beslishulp (MYWK= Making Your Wishes […]