Acceptatie door palliatieve zorg patienten van subcutaan heparine.

  Noble SIR, Finlay IG. Is long-term low-molecular-weight heparin acceptable to palliative care patients in the treatment of cancer related venous thromboembolism? A qualitative study. Palliative Medicine 2005; 19:197-201 Samenvatting. 40 patiënten die behandeld werden met laag moleculaire heparine(LMH) subcutaan zijn ondervraagd of zij deze behandeling acceptabel vonden. Alle patiënten waren onder de hoede van […]

Innerlijke ruimte

Leget, Carlo. Innerlijke ruimte: Levenskunst bij verlies en rouw. Pallium. juni 2005; 10- 13. Samenvatting. Dat rouw uit een aantal fasen bestaat is nooit in een lang durend onderzoek bewezen. De termen als ontkenning, depressief zijn, marchanderen en dergelijke, komen ons bekend voor; zij kunnen echter in andere volgorde of in ’t geheel niet aan […]

Lijdensdruk door symptomen, gemeten door patiënt, mantelzorger en arts.

  Oi Ling K, Man-Wah DTSE, Kam-Hung DNG. Symptom distress as rated by advanced cancer patients, caregivers and physicians in the last week of life. Palliative Medicine 2005; 19: 228-233. Samenvatting Over de objectief gemeten prevalentie, duur en ernst van symptomen aan het eind van het leven is al veel gepubliceerd. Er is minder bekend […]