Het leren van empathie door visuele kunst en rollenspel: een innovatieve pedagogische aanpak voor palliatieve zorgverleners

Samenvatting Uit diverse onderzoeken blijkt een zorgprofessional met empathie betere resultaten met patiënten te behalen en zelf meer professionele bevrediging te vinden. Binnen het onderwijs voor zorgprofessionals wordt echter te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Adequate afstemming op de zorgvraag van de stervende patiënten en hun familie wordt hierdoor bemoeilijkt. Aangezien […]