Meer overlijdens thuis door palliatieve zorg

Het voorjaar nadert, tussen de kale fruitbomen stapelt zich het snoeihout op. Deze studie zet onze verbeelding aan het werk. Het betreft een vergelijking tussen het aantal thuisoverlijdens, het aantal bezoeken aan de eerste hulp en verwijzingen naar en opnames in het ziekenhuis gedurende de laatste dertig levensdagen met en zonder de inzet van een […]

Somber over stellen van diagnose depressie bij mensen met zeer korte levensverwachting

Als het levenseinde nadert kan een depressie het lijden vergroten, de mogelijkheden beperken om nog te genieten, betekenis te ervaren en je betrokken te voelen bij naasten. Er kan zelfs verlangen naar een versnelde dood ontstaan. Het is een periode van grotere afhankelijkheid van anderen en zwaardere symptoomlasten. Kwetsbaarheid (frailty), vermoeidheid, hypersomnie en lichamelijke zwakte […]

Claude Monet: Camille sur son lit de mort (1879)

De schilder Claude Monet, in 1840 geboren als kruidenierszoon in Parijs en opgegroeid in le Havre, ontwikkelde al jong een passie voor de schilderkunst. Geïnspireerd door de schilder Boudin ontdekte hij het genoegen van schilderen in de buitenlucht. Terug in Parijs kwam hij terecht in de ‘Ecole Suisse’, een schildersopleiding voor financieel minder bedeelden. Daar […]