Somber over stellen van diagnose depressie bij mensen met zeer korte levensverwachting

Als het levenseinde nadert kan een depressie het lijden vergroten, de mogelijkheden beperken om nog te genieten, betekenis te ervaren en je betrokken te voelen bij naasten. Er kan zelfs verlangen naar een versnelde dood ontstaan. Het is een periode van grotere afhankelijkheid van anderen en zwaardere symptoomlasten. Kwetsbaarheid (frailty), vermoeidheid, hypersomnie en lichamelijke zwakte […]

Claude Monet: Camille sur son lit de mort (1879)

De schilder Claude Monet, in 1840 geboren als kruidenierszoon in Parijs en opgegroeid in le Havre, ontwikkelde al jong een passie voor de schilderkunst. Geïnspireerd door de schilder Boudin ontdekte hij het genoegen van schilderen in de buitenlucht. Terug in Parijs kwam hij terecht in de ‘Ecole Suisse’, een schildersopleiding voor financieel minder bedeelden. Daar […]

Reutelen: geruststellende aanzegger des doods of reden tot medisch ingrijpen?

Samenvatting Met een prevalentie van 92% is reutelen meer aan- dan afwezig in de stervensfase. De ene benadering is geruststelling van naasten dat de betrokkene er geen hinder van ondervindt bij een verlaagd bewustzijn. Het vraagt een goede communicatie, betrokkenheid en geruststelling. Het reutelen is een teken van de naderende dood en afscheid van een […]