Vriend(in) of dokter?

In het privéleven is het voor veel artsen moeilijk te bepalen in hoeverre ze zich moeten mengen in gesprekken over ziekte en gezondheid van hun naasten. Onze vrienden en familie kunnen immers tijdens zulke gesprekken ongemerkt veranderen in informele patiënten. Er bestaat wel enige literatuur over dit onderwerp. Over het algemeen wordt geadviseerd de grenzen […]

Meer overlijdens thuis door palliatieve zorg

Het voorjaar nadert, tussen de kale fruitbomen stapelt zich het snoeihout op. Deze studie zet onze verbeelding aan het werk. Het betreft een vergelijking tussen het aantal thuisoverlijdens, het aantal bezoeken aan de eerste hulp en verwijzingen naar en opnames in het ziekenhuis gedurende de laatste dertig levensdagen met en zonder de inzet van een […]