Samenleven is medeleven: een sociologische kijk op palliatieve zorg

Samenvatting Alle academici hebben hun eigen “bias”. De bias van palliatief werkende zorgverleners is dat ze zelf veel voldoening halen uit de een-op-een-contacten met patiënten. Stervende mensen brengen echter maar 5% van hun tijd door bij professionals. De overige 95% zijn ze alleen of met hun naasten, thuis of ergens anders in de maatschappij. Ernstige […]

Een systematische review over delier: vaker dan we denken

Samenvatting Inleiding: Delier is een vaak gemist maar veel veelvoorkomend toestandsbeeld in de palliatieve zorg. Een acuut begin, wisselende bewustzijnsdaling en verward denken horen daarbij. Delier zorgt voor veel onrust, niet alleen bij de patiënt, ook bij de familie en de zorg eromheen. Delier leidt regelmatig tot opnames (Die tot onrust leiden, wat weer niet  […]

Behoud van waardigheid in de palliatieve fase: evaluatie van een training voor thuiszorgverpleegkundigen

Samenvatting Inleiding Waardigheid, in het Engels gedefinieerd als “dignity” is een sleutelbegrip in palliatieve zorg. In de laatste levensfase zijn patiënten vooral bang voor het verlies van hun waardigheid, meer dan iets anders. Verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg hebben kennis en kunde nodig om de behoeften te vervullen van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. […]