Zorg voor mantelzorgers in de palliatieve fase

Goede zorg voor naasten in de palliatieve fase vraagt om ondersteuning en goede zorg voor de mantelzorger zelf. Er bestaan richtlijnen palliatieve zorg waarin de ondersteuning voor de mantelzorger als een onderdeel van het zorgtraject is ingebed. Er blijft echter een kloof bestaan met de praktijk. In deze studie worden de ervaringen van specialistisch palliatief […]

Tijdsbeleving bij patiënten in de palliatieve fase

In de westerse wereld zullen steeds meer mensen een lange periode meemaken van geleidelijke achteruitgang nadat ze een infauste diagnose hebben gekregen. Het begrip tijd heeft voor deze patiënten vaak een andere betekenis. Inzicht hierin is voor behandelaars en patiënten belangrijk.