Druk op artsen bij euthanasie onderzocht

De meeste artsen in ons land ervaren druk bij het omgaan met verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Wetenschappers van het UMC/Vrije Universiteit Amsterdam onderzochten de aard van deze druk zoals die wordt beleefd door huisartsen.

Kwetsbaarheid keerpunt in levensloop

Kwetsbaarheid (frailty) is als begrip en concept in een kleine twintig jaar ingeburgerd geraakt in de medische wereld. Hoewel een internationaal geaccepteerde definitie nog ontbreekt, wordt in westerse landen 10,7% van de thuiswonende 65-plussers als kwetsbaar beschouwd. Maar wat is de perceptie van woord en concept van deze ouderen zelf en hoe zien zij het […]

Wat betekent een te rooskleurige inschatting van de levensverwachting in een palliatieve fase van ziekte?

Samenvatting Het inschatten van overlevingstijd bij ernstige ziekten is een uitdagende en belangrijke taak van clinici die zorgen voor de ernstig zieken. Het blijkt dat zij bij een verkeerde inschatting, vaker te optimistische voorspellingen doen dan een te korte. Deze studie wil aantonen of overschatting van de prognose geassocieerd is met uitkomsten van levenseinde behandelingen.