‘Investeer in kennis om ziekenhuiszorg ouderen te verbeteren’

Ouderen kunnen heel vitaal zijn maar ook kwetsbaar. Deze verschillen maken het lastig de uitkomst van een behandeling in het ziekenhuis te voorspellen. Nieuwe behandelingen zijn bovendien in de regel ontwikkeld door specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten.

Druk op artsen bij euthanasie onderzocht

De meeste artsen in ons land ervaren druk bij het omgaan met verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Wetenschappers van het UMC/Vrije Universiteit Amsterdam onderzochten de aard van deze druk zoals die wordt beleefd door huisartsen.

Kwetsbaarheid keerpunt in levensloop

Kwetsbaarheid (frailty) is als begrip en concept in een kleine twintig jaar ingeburgerd geraakt in de medische wereld. Hoewel een internationaal geaccepteerde definitie nog ontbreekt, wordt in westerse landen 10,7% van de thuiswonende 65-plussers als kwetsbaar beschouwd. Maar wat is de perceptie van woord en concept van deze ouderen zelf en hoe zien zij het […]