LGBTQ en palliatieve zorg: zorgwekkend?

Samenvatting Seksuele oriëntatie en genderidentiteit zijn essentieel voor ieders persoonlijke welzijn, groei, (h)erkenning en acceptatie en daar moet in de holistische benadering van palliatieve zorg rekening mee gehouden worden. Naast de meest voorkomende heteroseksuele oriëntatie, bestaat een heterogene groep, aangeduid met LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en Queer), bij ons LHBTQ. Deze groep mensen lijkt […]

Behandeling van kortademigheid: het effect van Mindfulness

Samenvatting Inleiding Dit is de eerste studie naar het effect van 20 minuten met aandacht ademen (mindfull-ademen) op kortademigheid in rust. Wat we al weten is dat kortademigheid veel voorkomt bij patiënten met longkanker, acute astma en COPD. Kortademigheid is vervelend en heeft impact op de kwaliteit van leven. De auteurs pleiten voor een brede aanpak. […]

Nodig: een revolutie in de zorg

OPINIE   De afgelopen jaren hebben een belangrijke verbetering in sociale omstandigheden en gezondheid te zien gegeven, met een ongekende stijging van de levensverwachting. Niet eerder waren er zoveel 85-plussers.  Maar terwijl de levensverwachting nog toeneemt, blijft de levensspanne die in goede gezondheid wordt  doorgebracht al jaren gelijk.