Behandeling van kortademigheid: het effect van Mindfulness

Samenvatting Inleiding Dit is de eerste studie naar het effect van 20 minuten met aandacht ademen (mindfull-ademen) op kortademigheid in rust. Wat we al weten is dat kortademigheid veel voorkomt bij patiënten met longkanker, acute astma en COPD. Kortademigheid is vervelend en heeft impact op de kwaliteit van leven. De auteurs pleiten voor een brede aanpak. […]

Nodig: een revolutie in de zorg

OPINIE   De afgelopen jaren hebben een belangrijke verbetering in sociale omstandigheden en gezondheid te zien gegeven, met een ongekende stijging van de levensverwachting. Niet eerder waren er zoveel 85-plussers.  Maar terwijl de levensverwachting nog toeneemt, blijft de levensspanne die in goede gezondheid wordt  doorgebracht al jaren gelijk.

‘Investeer in kennis om ziekenhuiszorg ouderen te verbeteren’

Ouderen kunnen heel vitaal zijn maar ook kwetsbaar. Deze verschillen maken het lastig de uitkomst van een behandeling in het ziekenhuis te voorspellen. Nieuwe behandelingen zijn bovendien in de regel ontwikkeld door specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten.