Website met info over geestelijke verzorging

Sinds kort is er een website met informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen krijgen op allerlei momenten te maken met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte of ouder worden. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in ‘t bijzonder op de geestelijk verzorger.

Ouderenzorg kan profiteren van traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde (TCG) lijkt een vreemde eend in de bijt van onze medische cultuur. Toch valt een lans te breken voor het integreren van TCG in de ouderenzorg. Yun-Tai Chen en collega’s, Taiwanese experts op het gebied, doen dat in een artikel in het Journal of Geriatric Medicine and Gerontology.

LGBTQ en palliatieve zorg: zorgwekkend?

Samenvatting Seksuele oriëntatie en genderidentiteit zijn essentieel voor ieders persoonlijke welzijn, groei, (h)erkenning en acceptatie en daar moet in de holistische benadering van palliatieve zorg rekening mee gehouden worden. Naast de meest voorkomende heteroseksuele oriëntatie, bestaat een heterogene groep, aangeduid met LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en Queer), bij ons LHBTQ. Deze groep mensen lijkt […]