Een doorvoeld en doordacht boek over euthanasie bij dementie

Beschrijving Waarom verlenen artsen diep demente mensen die een duidelijke wilsverklaring hebben gemaakt toen ze nog wilsbekwaam waren maar zelden euthanasie terwijl de wet dit wel toestaat? Dit is een des te prangender vraag omdat Blanken Parkinson heeft en een gerede kans loopt in die situatie terecht te komen. Over euthanasie bij psychiatrische patienten en […]

Website met info over geestelijke verzorging

Sinds kort is er een website met informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen krijgen op allerlei momenten te maken met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte of ouder worden. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in ‘t bijzonder op de geestelijk verzorger.

Ouderenzorg kan profiteren van traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde (TCG) lijkt een vreemde eend in de bijt van onze medische cultuur. Toch valt een lans te breken voor het integreren van TCG in de ouderenzorg. Yun-Tai Chen en collega’s, Taiwanese experts op het gebied, doen dat in een artikel in het Journal of Geriatric Medicine and Gerontology.