Naar een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?

Samenvatting Vergelijkend onderzoek naar specialistische palliatieve zorg voor ouderen. Ongeneeslijk zieke ouderen zouden toegang moeten hebben tot specialistische palliatieve zorg. Doel van het onderzoek is het identificeren van verwijzingscriteria voor palliatieve zorg, wie deze verleent op welke wijze en hoe vaak. Bovendien is er een gebrek aan inzicht in de wijze van rapporteren van de […]

Een doorvoeld en doordacht boek over euthanasie bij dementie

Beschrijving Waarom verlenen artsen diep demente mensen die een duidelijke wilsverklaring hebben gemaakt toen ze nog wilsbekwaam waren maar zelden euthanasie terwijl de wet dit wel toestaat? Dit is een des te prangender vraag omdat Blanken Parkinson heeft en een gerede kans loopt in die situatie terecht te komen. Over euthanasie bij psychiatrische patienten en […]

Website met info over geestelijke verzorging

Sinds kort is er een website met informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen krijgen op allerlei momenten te maken met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte of ouder worden. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in ‘t bijzonder op de geestelijk verzorger.