Column: taken care from cradle to grave?

In de Nederlandse verzorgingsstaat lijkt de zorg van wieg tot graf goed geregeld te zijn. Dat contracten, spelregels, verzekeringsvoorwaarden en uitzonderingen een rol spelen, weet niet iedereen. Maar wat als het niet haalbaar is om thuis te kunnen overlijden, je noodgedwongen opgenomen wordt in een hospice en de verzekeraar jouw verblijf niet vergoedt? Dat overkwam […]

Samen zorgen bij het levenseinde van de verstandelijk gehandicapte

Mensen met verstandelijke beperkingen worden ouder, krijgen ouderdomsziekten en daarmee vaker een aangekondigde dood. De zorg bij het levenseinde van verstandelijke gehandicapten kent geheel eigen uitdagingen omdat deze patiƫnten hun wensen en behoeften vaak moeilijk kunnen uiten. Daarnaast wonen verstandelijk gehandicapten vaak in een zorgomgeving waar geen expertise bestaat in zorg rond het levenseinde.

Euthanasie in 2015

Nederland kent vijf Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Deze zijn belast met het beoordelen van gemelde euthanasieen aan de hand van de wettelijke criteria en de eruit voortgevloeide jurisprudentie. Deze criteria zijn vorig jaar uitgewerkt in een Code of Practice, ook op genoemde website te vinden.