Valt er binnen de palliatieve zorg te leren van de COVID-19-pandemie?

Inleiding Proactieve zorgplanning (ACP), daar hebben we de mond van vol. Maar ondanks dat er veel over wordt gesproken, wordt het in de praktijk lang niet altijd toegepast. Uit eerdere studies is gebleken dat verpleegkundigen en artsen ter voorkoming van ongerustheid bij de patiënt vaak afwachten totdat betrokkene zelf het onderwerp aansnijdt (1). COVID-19 heeft […]

Vergevorderd hartfalen

Inleiding In de Verenigde Staten leven ongeveer 600.000 patiënten met gevorderd hartfalen. Velen daarvan ontvangen beperkte kwaliteit van zorg aan het levenseinde. Deze patiënten ervaren een hoge mate van symptoomlast die veelal wordt onderbehandeld. Ze worden vaak opgenomen op de IC en overlijden daar vaker. Er is weinig bekend over de kwaliteit van levenseindezorg die […]