De rol van palliatieve zorg tijdens (pan-)epidemieën

Samenvatting Typerend voor palliatieve zorg is het willen verminderen van lijden, het ondersteunen van het maken van complexe keuzen en het omgaan met klinische onzekerheid. Dit is ook kenmerkend tijdens het zoeken naar de juiste respons op (pan-)epidemieën. Nu het Corona-virus zich met tempo over de wereld verspreidt, is het van belang om in kaart […]

Het leren van empathie door visuele kunst en rollenspel: een innovatieve pedagogische aanpak voor palliatieve zorgverleners

Samenvatting Uit diverse onderzoeken blijkt een zorgprofessional met empathie betere resultaten met patiënten te behalen en zelf meer professionele bevrediging te vinden. Binnen het onderwijs voor zorgprofessionals wordt echter te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Adequate afstemming op de zorgvraag van de stervende patiënten en hun familie wordt hierdoor bemoeilijkt. Aangezien […]

Naar een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?

Samenvatting Vergelijkend onderzoek naar specialistische palliatieve zorg voor ouderen. Ongeneeslijk zieke ouderen zouden toegang moeten hebben tot specialistische palliatieve zorg. Doel van het onderzoek is het identificeren van verwijzingscriteria voor palliatieve zorg, wie deze verleent op welke wijze en hoe vaak. Bovendien is er een gebrek aan inzicht in de wijze van rapporteren van de […]