Advance Care Planning: niet alleen in de laatste levensfase.

Samenvatting De laatste jaren staat Advance Care Planning (ACP) sterk in de belangstelling. Ook in Nederland zijn voor vroegtijdige zorgplanning in de laatste levensfase diverse richtlijnen en handreikingen uitgebracht. Ondanks alle aandacht voor ACP is er geen eenduidige definitie beschikbaar noch overeenstemming over de beste wijze van uitvoering van ACP. Op initiatief van het EAPC […]

Euthanasie: Puntjes op de i

Enkele punten De zorgvuldigheidseisen gesteld in de WTL (euthanasiewet) houden o.a. in dat de arts de overtuiging heeft dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is, het lijden uitzichtloos en ondraaglijk en er geen redelijke andere oplossing is.

Alle pijlen op jouw palliatieve zorgpeil

In oktober 2017 is het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg’ gelanceerd. Een – vooralsnog – richtinggevend document dat beschrijft waar zorgverleners, formeel en informeel, aan moeten gaan voldoen op het gebied van palliatieve zorg. Velen zullen bij een kwaliteitskader neigen naar gedachten als “weer één”, “lijvig stuk” of een diepe zucht slaken. Misschien ook wel bij dit […]