Het leren van empathie door visuele kunst en rollenspel: een innovatieve pedagogische aanpak voor palliatieve zorgverleners

Samenvatting Uit diverse onderzoeken blijkt een zorgprofessional met empathie betere resultaten met patiĆ«nten te behalen en zelf meer professionele bevrediging te vinden. Binnen het onderwijs voor zorgprofessionals wordt echter te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Adequate afstemming op de zorgvraag van de stervende patiĆ«nten en hun familie wordt hierdoor bemoeilijkt. Aangezien […]

Naar een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?

Samenvatting Vergelijkend onderzoek naar specialistische palliatieve zorg voor ouderen. Ongeneeslijk zieke ouderen zouden toegang moeten hebben tot specialistische palliatieve zorg. Doel van het onderzoek is het identificeren van verwijzingscriteria voor palliatieve zorg, wie deze verleent op welke wijze en hoe vaak. Bovendien is er een gebrek aan inzicht in de wijze van rapporteren van de […]

Een doorvoeld en doordacht boek over euthanasie bij dementie

Beschrijving Waarom verlenen artsen diep demente mensen die een duidelijke wilsverklaring hebben gemaakt toen ze nog wilsbekwaam waren maar zelden euthanasie terwijl de wet dit wel toestaat? Dit is een des te prangender vraag omdat Blanken Parkinson heeft en een gerede kans loopt in die situatie terecht te komen. Over euthanasie bij psychiatrische patienten en […]